Hvad Er Ernæringsterapi?

Forside » Andet » Hvad Er Ernæringsterapi?
Billede af: Pixabay
Skrevet d. 17. February 2021

Der findes mange forskellige alternative behandlingsformer. En af dem er ernæringsterapi, der havde sin storhedstid omkring midten af 1980’erne. Især var behandlingsformen populær blandt amerikanske forskere og behandlere.

Hvad er ernæringsterapi? Ernæringsterapi er en alternativ behandlingsform, der tager udgangspunkt i kost, ernæring og generelt naturlige indgangsvinkler til vedligeholdelse og genoprettelse af kroppen. Hele grundtanken bygger altså på, at vores kost har en direkte sammenhæng med vores livskraft og velvære.

Ved ernæringsterapi forsøger man at udrense og aflaste kroppen, samt erstatte og forny reserve og vitale fødeemner, for eksempel fedtsyrer, fibre og lignende, gennem kosten. Man forsøger altså at skabe en krop, der er i balance, og har alt det, en krop kunne ønske sig.

Dette skulle skabe en forbedring i organernes funktioner, hvilket skaber mere velvære og potentielt kan mildne kroniske sygdomme og lidelser. Dette kunne være typiske lidelser som hovedpine, hudproblemer, astma, gigt og lignende.

Ernæringsterapi er en alternativ behandlingsform, og dermed ikke en decideret beskyttet titel. Der findes dog kvalitetsmærker, som man kan kigge efter hos en terapeut. Dette stempel kaldes Ernæringsterapeut DET, og indikerer, at man er medlem af foreningen DET; der står for Danske Ernæringsterapeuter. For at være medlem, så skal man leve op til en række krav og tage løbende efteruddannelse, der har til formål at vedligeholde og udvikle terapeutens viden.

Til slut vil vi hurtigt takke Perlen Odense for have støttet muligheden for at udarbejde, dette tekstindhold. Der kan du blandt andet købe: Smykker. Det betyder at Perlen Odense får et link i dette tekstindhold.